Tấm gương sáng: Nhặt được của rơi tìm người trả lại

5454

Trong ca làm việc ngày 03/05/2016 lái xe Hà Văn Thắng – xe 14B-01791 có chở khách lộ trình Hạ Long – Hà Nội, sau khi kết thúc ca làm việc lái xe phát hiện có túi xách của khách để quên có số tiền hàng chục triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác. Không tham của rơi lái xe đã liên hệ để trả lại đồ cho khách.

Hành động của lái xe Thắng rất đáng được khen ngợi và làm gương cho các đồng nghiệp khác. Do đó, Công ty TNHH Phúc Xuyên đã trao Giấy khen cho lái xe Hà Văn Thắng – Tuyến Phúc Xuyên VIP Hạ Long – Hà Nội: Đã có thành tích trong cuộc vận động thi đua nâng cao đạo đức của người lái xe.

 

Comments