Bảng giá vé xe Quảng Ninh- Lào Cai

30116

– Số điện thoại đặt vé:

+ Bến xe Bãi Cháy: 0203 3 55 66 77

+ VP. Uông Bí: 0203 3 662 662 

+ VP Lào Cai: 02143 833 356 – 0983 662 662

TUYẾN CẨM PHẢ – BẮC NINH – LÀO CAI
(Đơn vị tính: Nghìn đồng)

Xuất bến Cửa Ông: gồm 2 chuyến 10h00 và 14h00          Xuất bến Sapa: gồm 2 chuyến 08h15 và 11h00

Điện thoại liên hệ:
Xe 14B_757: 0968.888.428
Xe 14B_0357: 0906.048.929

Xe 14B_02778: 0984.802.778
Xe 14B_02765: 0982.602.765

                      Sapa
                 

 

Lào Cai 60
                  Bảo Hà  60 100
                Mậu A 60 100 150
               Y.Bái K120 60 90 130 180
 

 

        P.Thọ 60 90 130 160 210
          V.Phúc 70 90 130 160 180 230
        B.Ninh 70 90 130 160 180 210 250
      H.Dương 60 90 130 160 180 210 240 290
   

Đ/Triều

70 90 120 160 190 210 240 280 330
 

HL/UB

70 90 120 160 180 210 240 280 320 370
VĐồn-CP 70 90 120 150 180 200 230 270 320 360 410
TUYẾN BÃI CHÁY – HẢI PHÒNG – LÀO CAI
(Đơn vị tính: Nghìn đồng)

Xe 14B_01427: 0963.250.969
+ Xuất bến Bãi Cháy: 18h00 
+ Xuất bến Lào Cai: 07h15

Xe 14B_01289: 09678.01289
+ Xuất bến Bãi Cháy: 07h00
+ Xuất bến Lào Cai: 20h15

                       SAPA
                     LÀO CAI 60
                   BẢO HÀ  60 100
                 MẬU A 60 100 150
               Y.BÁI K120 60 90 130 180
            P.THỌ 60 90 130 160 210
          V. Phúc 70 90 130 160 180 230
        HÀ NỘI 60 90 110 140 180 200 250
      H.YÊN  50 80 100 140 160 190 200 250
     HD  50 70 100 130 160 180 200 220 270
  HPhòng 60 70 90 140 160 190 210 220 240 290
BC-UB 60 80 90 120 160 180 210 240 280 320 370        

TUYẾN MÓNG CÁI – HẠ LONG – BẮC NINH – SAPA
(Đơn vị tính: Nghìn đồng)

+ Xuất bến Móng Cái: 17h00 
+ Xuất bến Sapa: 16h00

Xe 14B_01105: 0963.214.969

Xe 14B_01308: 0963. 016.569

       

 

                     
            SAPA
                      LÀO CAI 60
                    BẢO HÀ 60 100
                  MẬU A 60 100 150
                  Y.BÁI
K120
60 90 130 180
                P.THỌ 60 90 130 160 210
              V.PHÚC 60 90 130 160 180 230
            B.NINH
– N.BÀI
70 90 130 160 180 200 250
         HD 70 90 130 160 180 210 240 290
      Đ.TRIỀU 60 90 120 160 180 210 240 280 330
      HL – UB 60 90 120 160 180 210 240 280 320 370
    MD – CP 70 90 120 150 180 210 240 280 320 360 400
  H.CỐI – T.YÊN 70 90 120 160 180 210 240 280 320 360 380 430
M.CÁI H.CỐI 70 90 150 180 210 240 280 280 320 360 380 400 450

 

 

 

 

Comments