LỊCH CHẠY TUYẾN BUÝT 13 – Uông Bí – Liên Vị NGÀY Mùng 03 tết

1328
   

LỊCH TUYẾN BUÝT 13 – Uông Bí – Liên Vị

Chủ nhật ,ngày 30 tháng 01 năm 2017 (Mùng 03 tết)

 
                 
XE ĐẦU BẾN UÔNG BÍ       XE ĐẦU BẾN LIÊN VỊ
Uông Bí Liên vị Biển số       Liên vị Uông Bí Biển số
6h30 8h00 616       6h30 8h00 605
07h00 8h30 5784       7h00 8h30 594
07h30 09h00 2065            
                 
Uông Bí Liên vị Biển số       Liên vị Uông Bí Biển số
9h30 11h00 616       9h40 11h45 605
10h10 12h00 5784       10h20 12h40 594
10h50 12h50 2065            
                 
Uông Bí Liên vị Biển số       Liên vị Uông Bí Biển số
13h10 14h50 616       13h40 15h30 605
14h00 15h30 5784       14h30 16h00 594
14h30 16h00 2065            
                 

Comments