Chương trình phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển

486

Hôm nay tròn kỷ niệm 4 năm Hội chữ thập đỏ khu 6 Phường Thanh Sơn tổ chức Chương trình Phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển. Và cùng là ngày đánh dấu mốc Công ty TNHH Phúc Xuyên tham gia cùng Hội tròn 01 năm.
Chúc cho Hội ngày càng phát triển và có thêm thật nhiều chương trình ý nghĩa tới cộng đồng.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, trẻ em và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Chương trình nhận được sự ủng hộ và tham gia của các đơn vị tài trợ

Comments