LỊCH TUYẾN BUÝT 13 – Uông Bí – Liên Vị

10084
   

LỊCH TUYẾN BUÝT 13 – Uông Bí – Liên Vị

Chủ nhật ,ngày 30 tháng 07 năm 2017

 
                 
XE ĐẦU BẾN UÔNG BÍ       XE ĐẦU BẾN LIÊN VỊ
Uông Bí Liên vị Biển số       Liên vị Uông Bí Biển số
6h10 7h40 5784       6h10 7h40 573
                 
Uông Bí Liên vị Biển số       Liên vị Uông Bí Biển số
9h30 11h30 5784       9h30 11h30 573
                 
                 
Uông Bí Liên vị Biển số       Liên vị Uông Bí Biển số
14h30 16h30 5784       14h30 16h30 573

Comments