THAY ĐỔI ĐIỂM ĐẦU BẾN ĐÔNG TRIỀU

308

Để thuận tiện cho nhu cầu đi lại của khách hàng, Công ty TNHH Phúc Xuyên thay đổi điểm cuối tại Bến Đông Triều như sau:
– Bến cũ: Bến Bắc Mã.
– Bến mới: Cổng chào tỉnh Quảng Ninh.
Thay đổi bắt đầu từ ngày 10/12/2017.
Vậy chúng tôi thông báo để quý khách hàng biết và bố trí điểm đón xe cho thích hợp

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Comments