Danh sách tuyến đường

Danh sách các tuyến để thuận tiện cho quý khách theo dõi.

STT Tên
1 Hòn Gai - Đông Triều (Buýt nhanh)
2 Đông Triều - Hòn Gai (Buýt nhanh)
3 14B1 Uông Bí - Sân Bay Vân Đồn
4 14B1 Sân Bay Vân Đồn - Uông Bí
5 Mỹ Đình - Quảng Ninh (FUSO 19)
6 Quảng Ninh - Mỹ Đình (FUSO 19)
7 Móng Cái - Lào Cai - Sapa
8 Sapa - Lào Cai - Móng Cái
9 Vân Đồn - Lào Cai - Sapa
10 Sapa - Lào Cai - Vân Đồn
11 Hạ Long - Lào Cai - Sapa
12 Sapa - Lào Cai - Hạ Long
13 14A Hạ Long - Sân Bay Vân Đồn
14 14A Sân Bay Vân Đồn - Hạ Long
15 14B Hạ Long - Sân Bay Vân Đồn
16 14B Sân Bay Vân Đồn - Hạ Long
17 Vân Đồn - Mỹ Đình (LIMO)
18 Vân Đồn - Lương Yên (LIMO)
19 Mỹ Đình - Vân Đồn (LIMO)
20 Lương Yên - Vân Đồn (LIMO)
21 Hạ Long - Mỹ Đình (LIMO)
22 Mỹ Đình - Hạ Long (LIMO)
23 Hạ Long - Hà Đông (LIMO)
24 Hà Đông - Hạ Long (LIMO)
25 Hạ Long - Lương Yên (LIMO)
26 Lương Yên - Hạ Long (LIMO)
27 Hạ Long - Móng Cái (LIMO)
28 Móng Cái - Hạ Long (LIMO)