Uông Bí - Quảng Yên

Ngày đăng : 13:43:18 12-04-2018
Tuyến buýt số 13: Uông Bí - Quảng Yên do Công ty TNHH Phúc Xuyên quản lý.
Liên hệ: 02033 663 366

 
XE ĐẦU BẾN UÔNG BÍ XE ĐẦU BẾN LIÊN VỊ
Uông Bí Liên vị Biển số Liên vị Uông Bí Biển số
6h10 7h40 5784 6h10 7h40 605
           
Uông Bí Liên vị Biển số Liên vị Uông Bí Biển số
9h30 11h30 5784 9h30 11h30 605
           
Uông Bí Liên vị Biển số Liên vị Uông Bí Biển số
14h30 16h30 5784 14h30 16h30 605

Đặt vé trực tuyến

Tin liên quan