VẬT CẤM GỬI
– Các chất ma tuý và chất kích thích thần kinh.
– Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.
– Hiện vật thuộc di tích văn hoá, lịch sử.
– Các loại văn hoá phẩm đồi truỵ, phản động, ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
– Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
– Các loại vật phẩm hàng hoá mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.
– Sinh vật sống.
– Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
– Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý.
MẶT HÀNG GỬI CÓ ĐIỀU KIỆN
– Bưu gửi có hàng hoá phải chịu thuế thì phải có chứng từ thuế theo quy định của pháp luật.
– Vật phẩm hàng hoá dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột đóng gói phảm đảm bảo không gây hư hỏng, ô nhiễm bưu gửi khác.