Công ty TNHH Phúc Xuyên xác định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo quy định của công ty, nhưng không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định trong Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/06/2010.

Đối với bưu gửi có nội dung là tài liệu đặc biệt bị thất lạc, hư hại hoàn toàn: Người gửi phải cung cấp các giấy tờ cần thiết, chứng minh chi phí làm lại giấy tờ (phiếu thu, biên nhận, hóa đơn).

  • Trường hợp miễn trách nhiệm bồi thường

– Bưu gửi được phát và người nhận không có khiếu nại tại thời điểm nhận.

– Khách hàng không có chứng từ xác nhận việc sử dụng dịch vụ của công ty.

– Người sử dụng dịch vụ không chứng minh được việc mất mát, suy chuyển, hư hỏng bưu gửi.

– Bưu gửi bị tịch thu hoặc tiêu huỷ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Khiếu nại quá thời hạn quy định (trong vòng 30 ngày từ ngày gửi).

  • Mức bồi thường

–  Mức bồi thường bằng 04 lần mức cước đã thu khi chấp nhận, tối thiểu 200.000 đồng. Riêng đối với các bưu gửi có nội dung là tài liệu đặc biệt: (hồ sơ thầu, vé máy bay, hộ chiếu, sổ gốc hộ khẩu, bằng gốc đại học), bồi thường chi phí làm lại giấy tờ, tối đa 1.000.000 đồng.