phucxuyen.com.vn

Hệ thống văn phòng

Nhà xe Phúc Xuyên có văn phòng trên các khu vực xe chạy qua, các văn phòng đều có thể nhận vé và nhận hàng chuyển phát nhanh đi các nơi

_________

_________

_________

_________

HÀ NỘI

1.Văn phòng Hà Nội 1 [Mỹ Đình]

2.Văn phòng Hà Nội 2 [Lương Yên]

3.Văn phòng Hà Nội 3 [Long Biên]

QUẢNG NINH

1.Trụ sơ chính [Công Ty TNHH Phú Xuyên]

2.Văn phòng Hạ Long [Cột 3]

3 .Văn phòng Bãi Cháy [BX Bãi Cháy]

4.Văn phòng Đông Triều [BX Đông Triều]

LÀO CAI

1.Văn phòng Lào Cai [TP Lào Cai]

2.Văn phòng Sa Pa [BX Sa Pa]